Política de privacitat

El present document de Tractament de Dades Personals té per objecte donar a conèixer el mètode en que es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal recollides a través del lloc web, amb la finalitat que els usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través del present lloc web.

L’accés i ús del lloc web, un cop donat el consentiment exprés marcant la corresponent casella per part de l’usuari, implica la plena acceptació del present document sobre Tractament de Dades Personals i s’obliga a complir en la seva totalitat els termes i condicions recollits en el mateix. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament el present document en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest pot tenir modificacions.

El present document serà vàlid únicament per les dades de caràcter personal obtingudes des del lloc web, i no és aplicable per aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades des d’aquest mateix lloc web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable de les dades és Club d’Orientació Berguedà

 • La seva denominació social és: Club d’Orientació Berguedà
 • El seu nom comercial és: COB.
 • El seu CIF és: G64402795.
 • El seu domicili social és: c/Catalunya, 6 – 08610 Avià
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

Club d’Orientació Berguedà l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). Pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la prospecció d’enviament de comunicacions comercials a base a l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant 10 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les dades personals que tractem en Club d’Orientació Berguedà procedeixen del propi interessat, qui ha acceptat el consentiment tàcit conforme es poden utilitzar les dades per les finalitats esmentades.

A qui es cediran les seves dades?

No es cediran les dades a tercers, excepte en casos d’obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Té dret a obtenir confirmació sobre si a Club d’Orientació Berguedà estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Club d’Orientació Berguedà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Quines dades es guarden als nostres sistemes?

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.
 • Informació comercial.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física , dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Política de cookies

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari .

Per a què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, el detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga Google Analytics de tercers Aquest nom de la cookie està associat amb Google Universal Analytics, que és una actualització significativa del servei d’anàlisi de Google més utilitzat. Aquesta cookie s’utilitza per distingir usuaris únics assignant un número generat aleatòriament com a identificador del client. S’inclou a cada sol·licitud de pàgina d’un lloc i s’utilitza per calcular les dades de visitants, sessions i campanyes per als informes d’anàlisi de llocs. De manera predeterminada, aquesta caducarà després de 2 anys, encara que aquesta sigui personalitzable pels propietaris del lloc web. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gid Google Analytics de tercers Aquest nom de la cookie està associat amb Google Universal Analytics. Aquesta és una nova cookie que emmagatzema i actualitza un valor únic per a cada pàgina visitada. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gat Google Analytics de tercers Cookie associada a Google Universal Analytics, s’utilitza per accelerar el percentatge de sol·licituds, limitant la recopilació de dades als llocs de trànsit elevats. Venç després de 10 minuts. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
240planD 240planD pròpia Aquesta és una cookie tècnica l’ús del qual és específic per al nostre host OVH Roubaix i permet, entre altres coses, garantir la distribució de la càrrega en servidors.
PHPSESSID PHPSESSID pròpia Cookie generada per aplicacions basades en el llenguatge PHP. Aquest és un identificador de propòsit general utilitzat per mantenir les variables de sessió de l’usuari. Normalment és un nombre generat aleatòriament, la forma en què s’utilitza pot ser específica del lloc, però un exemple comú és el de mantenir un estat d’usuari registrat d’un usuari entre pàgines. http://php.net/manual/en/function.session-id.php

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[ES] Política de privacidad

El presente documento de Tratamiento de Datos Personales tiene por objeto dar a conocer el método en que se recogen, tratan y protegen los datos de carácter personal recogidos a través del sitio web, con el fin de que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los sus datos personales a través del presente sitio web.

El acceso y uso del sitio web, una vez dado el consentimiento expreso marcando la correspondiente casilla por parte del usuario, implica la plena aceptación del presente documento sobre Tratamiento de Datos Personales y se obliga a cumplir en su totalidad los términos y condiciones recogidos en el mismo. Por lo tanto, el usuario debe leer atentamente el presente documento en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el sitio web, y a que este puede tener modificaciones.

El presente documento será válido únicamente para los datos de carácter personal obtenidos desde el sitio web, y no es aplicable para aquella información recogida por terceros en otras páginas web, incluso si éstas se encuentran enlazadas desde este mismo sitio web.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

El responsable de los datos es Club d’Orientació Berguedà

 • Su denominación social es: Club d’Orientació Berguedà
 • Su nombre comercial es: COB.
 • Su CIF es: G64402795.
 • Su domicilio social es: c/Catalunya, 6 – 08610 Avià
 • Está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona

Club d’Orientació Berguedà le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD). Por la cual se le facilita la siguiente información del tratamiento:

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos la información que nos facilitan los interesados ​​para realizar la prospección de envío de comunicaciones comerciales en base al interés demostrado sobre nuestros productos y servicios.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán durante 10 años.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Los datos personales que tratamos en Club d’Orientació Berguedà proceden del propio interesado, quien ha aceptado el consentimiento tácito conforme se pueden utilizar los datos para las finalidades mencionadas.

¿A quién se cederán sus datos?

No se cederán los datos a terceros, salvo en casos de obligación legal.

¿Transferencias de datos a terceros países?

No están previstas las transferencias de datos a terceros países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Club d’Orientació Berguedà estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.

Los interesados ​​tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidas.

En determinadas circunstancias, los interesados ​​podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados ​​podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Club d’Orientació Berguedà dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Usted podrá ejercer materialmente sus derechos de la siguiente manera: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento.

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

En caso de que sienta vulnerados sus derechos con respecto a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

¿Qué datos se guardan en nuestros sistemas?

Las categorías de datos que se tratan son:

 • Datos identificativos.
 • Direcciones postales y electrónicas.
 • Información comercial.

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física).

Política de cookies

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un archivo que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo, se pueden utilizar para reconocer al usuario.

Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?

Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, el detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:

cookies nombre tipo propósito más información
_ga Google Analytics de terceros Este nombre de la cookie está asociado con Google Universal Analytics, que es una actualización significativa del servicio de análisis de Google más utilizado. Esta cookie se utiliza para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador del cliente. Se incluye en cada solicitud de página de un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes de análisis. De manera predeterminada, esta caducará después de 2 años, aunque esta sea personalizable por los propietarios del sitio web. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gid Google Analytics de terceros Este nombre de la cookie está asociado con Google Universal Analytics. Esta es una nueva cookie que almacena y actualiza un valor único para cada página visitada. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
_gat Google Analytics de terceros Cookie asociada a Google Universal Analytics, se utiliza para acelerar el porcentaje de solicitudes, limitando la recopilación de datos en los lugares de tránsito elevados. Vence después de 10 minutos. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
240planD 240planD propia Esta es una cookie técnica cuyo uso es específico para nuestro host OVH Roubaix y permite, entre otras cosas, garantizar la distribución de la carga en servidores.
PHPSESSID PHPSESSID propia Cookie generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Este es un identificador de propósito general utilizado para mantener las variables de sesión del usuario. Normalmente es un número generado aleatoriamente, la forma en que se utiliza puede ser específica del sitio, un claro ejemplo es el de mantener los datos de un estado de usuario registrado entre páginas. http://php.net/manual/en/function.session-id.php

Nota: Las cookies de tipo ‘propias’ son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies ‘De terceros’ son utilizadas, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior.

¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador en su ordenador:

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, por lo que no se envíe información suya en Google Analytics, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.