Pla de contingència Covid19

Aquest document és la v2, redactat el 13 de gener del 2022. El donem per definitiu per afrontar la cursa de diumenge.

El podeu trobar en PDF a “novetats”.

Introducció

Atesa l’extrema incidència pandèmica actual, s’ha elaborat un protocol de seguretat que us demanem que tingueu en compte en tot moment i de forma exhaustiva.

Després de dos anys sabem que el risc més gran de contagi és en interiors i per aerosols, i per això us demanem responsabilitat individual a tots i totes.

D’acord a darrera Resolució de la Generalitat de data 4 de gener, ens veiem obligats a modificar el Protocol anterior (v1).

Mesures establertes de cara a l’organització de la cursa

Mesures prèvies a la cursa

 • El centre de competició està ubicat en zona exterior. US DEMANEM A TOTS QUE TINGUEU CURA DE PORTAR UNA MASCARETA ADEQUADA RESPECTE A LA SEVA EFICÀCIA I PORTAR-LA POSADA EN TOT MOMENT TAPANT CORRECTAMENT NAS I BOCA.
 • S’evitarà l’ús d’informació en paper el dia de la cursa per tal de prevenir aglomeracions, incorporant aquesta a la web i a un Canal de Telegram.

Limitació dels serveis complementaris a la cursa

 • No hi haurà dinar post-cursa.
 • Sí que hi haurà un petit avituallament sòlid i líquid a l’exterior. Us demanem que només us treieu la mascareta per menjar i sempre en espai exterior i mantenint les distàncies de seguretat amb altres persones.
 • Per l’avituallament líquid és imprescindible que porteu un got o recipient ja que no hi haurà envasos d’un sol ús per aquest servei.

Mesures al centre de competició

Obligacions de les persones participants:

 • Mascareta: ATENCIÓ: ÉS OBLIGATORI  PORTAR UNA MASCARETA ADEQUADA I PORTAR-LA POSADA EN TOT MOMENT TAPANT NAS I BOCA A TOT EL CENTRE DE COMPETICIÓ, TANT A INTERIOR COM A EXTERIOR.Només es podrà treure la mascareta un cop les persones participants s’hagin dispersat de la sortida en massa, i caldrà fer-ne ús de nou un cop marcada l’arribada, abans de dirigir-se a la descàrrega de sportIdent. Us demanem respectar les mesures de mascareta i distància en moments puntuals que entreu a espai interiors, com ara els banys.
 • Distància: cal respectar en tot moment la distància de seguretat amb altres equips, tant al parc tancat com en cursa.
 • Responsabilitat individual: en cas d’haver donat positiu en alguna prova de detecció del virus o haver estat en contacte amb algú positiu els darrers 10 dies i mostrar símptomes relacionats amb la Covid-19, no ha d’assistir a l’esdeveniment.

Mesures a l’arribada a meta i descàrrega de sportIdent:

 • La línia de meta tindrà un l’ample suficient que permeti l’arribada de diverses persones al mateix moment per evitar aglomeracions fins al moment de la descàrrega.
 • Si en el moment de fer la descàrrega del sportIdent hi ha més corredors/es es farà una fila respectant la distància d’1,5 metres i també amb les persones de l’organització.
 • Per evitar aglomeracions, no s’exposaran llistats de resultats en paper ni es projectarà en aparells audiovisuals.

Mesures d’higiene:

 • Hi haurà gel hidroalcohòlic a diferents punts del centre de competició.

Actuació en cas que una persona participant presenti símptomes durant la cursa

En el cas que alguna persona participant presenti símptomes durant la cursa, haurà d’abandonar al més aviat possible l’esdeveniment, però AVISANT al club organitzador de l’abandonament, amb la mascareta posada.

En cas de donar positiu en les proves que es practiquin, sigui una PCR o antígens, és obligatori informar també al club, per tal de poder fer les comunicacions pertinents.

Mesures posteriors a la cursa

S’aplicaran els protocols de neteja i desinfecció i protocol de  manteniment del club

Actualitzacions de protocol

Aquest protocol es revisarà pocs dies abans de la cursa, per tal de donar resposta a possibles canvis en la situació pandèmica del moment.