Reglament

Segons protocol per a la minoració del risc de contagi de Covid19 en la pràctica esportiva i competició de les curses d’orientació v1.0 2020/07/15

Basem aquest protocol en els 3 eixos fonamentals per garantir la seguretat de les persones enfront la COVID19:

 1. Ús de la mascareta
 2. Respectar la distància de seguretat interpersonal
 3. Garantir la higiene de mans

Mesures generals

Totes les persones participants han de ser responsables de complir amb aquestes mesures generals, tant pel seu propi benestar com pel benestar de la resta de participants.  Cadascuna d’elles ha acceptat per escrit el “Pla de Retorn de les Curses d’Orientació” de la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (ja sigui mitjançant la inscripció a la plataforma digital o bé la inscripció el mateix dia de la cursa).

Alhora, el respecte i compliment d’aquestes mesures faran possible que puguem seguir realitzant esdeveniments esportius i gaudir del nostre esport, que tants beneficis ens aporta a tots els nivells.

Durant tot el cap de setmana plantegem unes mesures generals de protecció contra la COVID:

 • No es recomana l’assistència de persones de risc als esdeveniments esportius.
 • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID-19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment esportiu sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.
 • Si qualsevol persona en l’esdeveniment manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar l’esdeveniment o bé posar-se en mans del personal sanitari.

Ús de la mascareta

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment per totes les persones majors de 6 anys, tant participants com organitzadors o altres persones que es puguin apropar a la zona on es realitza l’esdeveniment.

Cal dur-la en tot moment:

 • En la zona de pàrquing.
 • En la zona d’inscripcions.
 • En el tram de camí des de la zona de concentració fins a la sortida.
 • Un cop creuada la línia de meta i fins a la zona de concentració.

Només es podrà anar sense mascareta en les següents situacions:

 • a la zona de SORTIDA quan ja s’hagi entrat dins el minut -1 (just a l’entrar i abans d’agafar el mapa).
 • durant l’escalfament/desescalfament, sempre intentant garantir la distància de seguretat amb la resta de corredors/es que estiguin escalfant.
 • a la zona d’ARRIBADA per poder recuperar l’alè un cop finalitzada la cursa, sempre intentant garantir la distància de seguretat amb la resta de corredors/es que hagin arribat i encara estiguin recuperant-se –> hi haurà una zona de recuperació delimitada.
 • EXCEPCIONS: persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

Distància de seguretat

Tots els corredors/es han de mantenir la distància de seguretat en les zones compartides, evitant concentracions excessives de gent.

Per tal de poder garantir aquest aspecte, optem per aplicar diverses mesures:

CENTRE DE COMPETICIÓ

 • El centre de competició estarà simplificat només a una carpa d’inscripcions per aquelles persones que tinguin alguna incidència a resoldre o aquelles que hagin de realitzar una nova inscripció.
 • La realització de noves inscripcions es farà mitjançant un codi QR que porta a un formulari Google. Caldrà omplir el formulari i tot seguit anar a la zona d’inscripcions ubicada al centre de competició per fer el pagament i recollir el xip sportident (en cas que es necessiti).
 • Les pinces SI de lloguer es lliuraran i recolliran mitjançant un suport intermedi (safata o similar), sense contacte físic. Es desinfectaran abans i després del seu ús.
 • No s’utilitzaran dorsals.
 • No hi haurà pantalla de resultats ni tampoc llistats en paper.
 • Agrairem a totes les persones que participin, que un cop realitzada la seva cursa vagin abandonant la zona de competició i l’aparcament.
 • No hi haurà servei de guarderia.

SORTIDES

 • No hi haurà exposats llistats d’hores de sortides ni a la zona de cursa ni tampoc a la zona de sortida.
 • Les sortides estaran separades en el temps com ja és habitual.
 • En el minut -1 de recollida de mapes les safates de mapes estaran separades 2m entre elles, i els corredors/es s’hauran de quedar al costat de la seva safata fins que soni el rellotge de sortida. Serà un membre de l’organització el que els doni el mapa, en cap cas els participants podran agafar-lo directament de la safata. UN COP REBUT EL MAPA, EL CORREDOR/A HA DE COMPROVAR QUE SIGUI EL MAPA DE LA SEVA CATEGORIA – EL CORREDOR/A ÉS EL RESPONSABLE DE TENIR EL MAPA QUE LI PERTOCA.
 • Es seguirà el mateix criteri d’amplitud d’espais en el minut -3 i el minut -2 i demanem que siguin els corredors/es que respectin les distàncies.
 • En el minut -2 NO es farà entrega de la descripció de controls. La descripció de controls estarà disponible a la web de la cursa la setmana prèvia i els corredors/es que ho vulguin se la podran descarregar i imprimir pel seu compte.
 • Els/les participants de les categories D60/H60 i superiors tindran una sortida específica diferent de la resta de categories.
 • Agrairem als corredors/es que evitin aglomeracions a la zona de sortida, respectant distàncies de seguretat i afavorint alhora a la creació del clima de silenci i de concentració propi d’aquest moment de la cursa.

AVITUALLAMENT

 • No hi haurà avituallaments en cursa, cada corredor/a ha de dur el seu sistema d’hidratació personal si ho considera oportú.
 • A l’arribada tampoc hi haurà avituallament.

ENTREGA DE PREMIS

 • El dissabte hi haurà entrega de premis només de la categoria absoluta del Campionat de Catalunya Nocturn (3 primers classificats HD21E), seguint la normativa especificada en l’Annex D del PROTOCOL PER A LA MINORACIÓ DEL RISC DE CONTAGI DE COVID-19 EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA I COMPETICIÓ DE LES CURSES D’ORIENTACIÓ.
 • No farem entrega de premis dels 2 Dies del Berguedà (sumatori de les dues curses).
 • En canvi, farem un sorteig de material i obsequis varis entre tots els participants. A la carpa d’inscripcions penjarem un llistat de les persones premiades i podran passar a recollir el seu premi al llarg de tot el matí de diumenge.

Higiene de mans

Posarem a disposició de tots els corredors/es gel hidroalcohòlic en diferents punts de la zona de cursa:

 • Carpa inscripcions
 • WCs químics
 • Zona de sortida: en aquest punt serà OBLIGATÒRIA la neteja de mans abans d’entrar en el minut -3
 • Zona d’arribada

Estarà activat el sistema SIAC AIR per les dues curses del cap de setmana i recomanem en la mesura del possible que tots els corredors/es l’utilitzin.