Pla de contingència Covid

Tot i haver-se aixecat totes les restriccions COVID, i esperant que no hi hagi canvis d’última hora, s’ha elaborat un protocol bàsic que us demanem tingueu en compte en tot moment.

Mesures establertes de cara a l’organització de la cursa

1- Mesures prèvies a la cursa

  • Tot el centre de competició estarà ubicat en zona exterior.
  • Evitar l’ús d’informació en paper el dia de la cursa, incorporant aquesta a la web i a un Canal de Telegram.
  • Estarà disponible la tecnologia AIR i es recomana fer-ne ús.

2- Limitació dels serveis complementaris a la cursa

Queda totalment prohibit beure a galet a les fonts o avituallaments de la cursa.

3- Mesures al centre de competició

Obligacions de les persones participants i acompanyants:

ATENCIÓ: És obligatori portar en tot moment una mascareta a sobre per si és necessari fer-ne ús

En cas d’haver estat en contacte amb algú positiu els darrers 15 dies  o mostrar algun símptoma relacionat amb el Covid-19, no assistir a l’esdeveniment.

Ús obligatori de la mascareta:

  • A Espais tancats com ara els banys.
  • En cas de que no es puguin respectar els 1,5 metres de distància de seguretat mentre s’està al centre de competició o qualsevol altra situació similar.
  • Sempre que alguna persona de l’organització ho estableixi en un moment determinat.

Mesures a l’arribada a meta:

  • La línia de meta tindrà l’ample suficient que permeti l’arribada de diverses persones al mateix moment per evitar aglomeracions fins el moment de la descàrrega.
  • Si en el moment de fer la descàrrega del sportIdent hi ha més corredors/es es farà una fila respectant la distància de 1,5 metres i també amb les persones de l’organització.
  • Per evitar aglomeracions, no s’exposaran llistats de resultats en paper ni es projectarà en aparells audiovisuals.

ACTUACIÓ EN CAS DE QUE UNA PERSONA PARTICIPANT PRESENTI SIMPTOMES DURANT LA CURSA

En el cas de que alguna persona participant presenti símptomes durant la cursa, haurà d’abandonar el més aviat possible l’esdeveniment, però AVISANT al club organitzadors de l’abandonament, amb la mascareta posada.

En cas de donar positiu en les proves que es practiquin, ja sigui una PCR o antígens, és obligatori informar al club, per tal de poder fer les comunicacions pertinents.

MESURES POSTERIORS A LA CURSA

S’aplicaran els protocols de neteja i desinfecció i protocol de manteniment del club.

ACTUALITZACIONS DEL PROTOCOL

Aquest protocol es revisarà pocs dies abans de la cursa, per tal de donar resposta a possibles canvis en la situació pandèmica del moment.